Test monofilament

Verlies aan gevoeligheid (neuropathie) en een slechte doorbloeding in de onderste ledematen zijn belangrijke factoren in het ontstaan van ulcera (voetwonden). Voetulcera zijn gevreesde complicaties van diabetes mellitus en vragen een multidisciplinaire aanpak.

85 % van de aan diabetes gerelateerde amputaties beginnen met een wondje ter hoogte van de voet.

Diabetesvoet wonde
Diabetesvoet verzorgde wonde
Diabetesvoet genezen

Hierboven zie je een voorbeeld van een patiënt die per ongeluk met een mesje in zijn eigen voet heeft gesneden. Dankzij onze goede zorgen is deze wonde mooi kunnen genezen.

Een podoloog kan een belangrijke verzorgende en preventieve rol spelen bij diabetische patiënten. Educatie rond voethygiëne, schoenadvies enz. is bij deze patiënten van cruciaal belang.